ศาลากลางวอร์เรนถูกขัดจังหวะโดยผู้ประท้วงโกรธที่กล่าวหาเธอว่า ‘เข้าข้างผู้ก่อการร้าย’

  • Home
  • ศาลากลางวอร์เรนถูกขัดจังหวะโดยผู้ประท้วงโกรธที่กล่าวหาเธอว่า ‘เข้าข้างผู้ก่อการร้าย’